Intensificarea transferului de activități de cercetare – dezvoltare auto din Europa de Vest in zona Central & Est Europeana, o oportunitate de neratat pentru dezvoltarea industriei auto din ţară

Comentarii si sugestii ACAROM pornind de la recentul studiu Mc Kinsey „Rethinking European Automotive Competitiveness: The R&D CEE Opportunity”

Industria auto europeană, inclusiv cea din Romania, a fost până in pandemie o poveste economică de  succes. Acum însă, se confruntă, pe langă efectele crizei COVID, cu noi provocări concurențiale uriașe care vin din ce în ce mai mult din Asia, asta în timp ce trebuie să implementeze in fabricația o serie de mega-tendințe, cum ar fi conducerea autonoma, e-mobilitatea, conectivitatea și partajarea mașinilor. Toate acestea necesită investiții imense, inclusiv  în cercetare și dezvoltare.

 In acest context, marii jucători ai industriei auto europene, producătorii de automobile din Europa de Vest si furnizorii de rang superior, sunt in situația de a rezolva creșterea cererii de software si de inginerie avansată pentru cercetarea și dezvoltarea produselor si proceselor pe care noile trenduri le impun. Cea mai mare provocare o constituie oferta limitată și costul ridicat al talentelor relevante.

În recentul său studiu „Rethinking European Automotive Competitiveness: The R&D CEE Opportunity”, firma internațională de consultanță McKinsey, agreată de Comisia Europeană, afirmă că poziția de lider european în domeniu a industriei auto este realmente amenințată. În comparație cu evoluția acestei industrii în trecut, schimbările recente din sector sunt mai adânci si mai specifice, deoarece sunt simultan mai rapide, mai complexe și mai disruptive. Marile companii auto din Europa de Vest dispun însă de soluția de a-si îmbunătăți competitivitatea valorificând mai mult decât pana acum resursele de competente existente in Europa Centrală și de Est (CEE). Cum se știe, firme auto importante din Vest au delocalizat si până acum in CEE activități R&D auto de înalta tehnicitate, utilizând zeci de mii de specialiști locali, care au validat ideea de transfer in acesta zona.

După ce cercetarea in domeniul auto din Romania, cu o traditie notabilă, s-a dezagregat in primul deceniu după 1989, a început sa fie reanimata prin transferuri de activități R&D operate de marile companii de automobile din Europa de Vest. Renault a preluat odată cu Dacia si Institutul de Cercetări CESAR, iar in 2006 a înființat Renault Technologie Romania. Continental, Bosch, Porsche, Schaeffler, Lisa Draexlmaier, Marquardt, Hella, s.a. au creat ulterior centre puternice de R&D auto. In paralel, furnizorii auto autohtoni (GIC, COMPA, ELBA s.a.) si-au dezvoltat capacități proprii de CD, in timp ce cercetarea publică, nesusținută, a rămas nesemnificativă.

Foarte probabila intensificare a transferului de R&D auto spre zona CEE va fi o oportunitate de neratat si pentru Romania, fapt pentru care toți factorii intareasati ar trebui sa-si concerteze in mod inteligent eforturile pentru a o valorifica. Ne referim atât la marii investitori din industria auto din Romania, care au transferat deja capacitați de RD pe care le pot dezvolta, dar, in special la autoritătile care au atributii in dezvoltarea economică a ţării. Factorilor interni le revine, in noul context, un rol decisiv in a pune la dispoziția investitorilor un mediu investițional specific R&D, la fel de, sau mai atractiv decât in tarile vecine. Ne referim la facilități extinse privind taxarea salariilor cercetătorilor care lucrează pentru industria auto, scheme de ajutor de stat  favorabile investițiilor in R&D auto, diverse facilități locale (taxe, parcuri specializate, infrastructura de utilitati si logistica etc). Un factor esențial de atracție îl constituie ecosistemul învățământ tehnic – cercetare universitara din tara.

 1. Argumente pentru transferul de R&D auto in zona CEE

Cercetarea și dezvoltarea auto in Europa de Vest este deja in stare de alertă. Virtualizarea sporită, dezvoltarea in paralel a tehnologiilor pentru propulsii alternative, restrângerea drastica a emisiilor au implicații directe si dure pentru R&D auto. Trei noi provocări interconectate pun presiuni suplimentare asupra funcțiunii de cercetare și dezvoltare ale companiilor auto:

 1. Tendințele ACES (Autonmous driving, Connectivity, Electrification, Shared mobility) fac din software un vector din ce în ce mai central al vehiculelor noi. Se preconizează că în 2030, o cotă de două cifre din autoturismele vândute vor conține echipamente corespunzătoare nivelului 3 (sau mai mult) de autonomie (automatizare condiționată). Acestea necesită tipuri noi de specialităti/talente inginerești ,de la specialiști in big data la arhitecți. (graficul urmator):

Privind piața specialităților care implica dezvoltarea de software în domeniul auto, este de așteptat ca aceasta să urce anual (CAGR) între 2020 și 2025 cu un procent de 6% de la an la an. Ponderea cererii se va plasa in domeniile mai sofisticate. Această evoluție va pune jucătorii auto în situația de a face față unei semnificative creșteri a cheltuielilor pentru R&D, ceea conduce la cea dea doua provocare importanta.

 1. Costul muncii specializate in acest domeniu este mult mai ridicat in WE decât in Asia, plasându-i pe fabricanții europeni de autoturisme si componente auto intr-un handicap structural faţă de competitorii lor asiatici. De notat ca salariul anual al unui dezvoltator software din China este de numai 10.000 Euro, faţă de 55.000 – 65.000 in Europa de Vest.
 1. Pe lângă costul ridicat al muncii, in WE companiile auto se află in concurenţă deschisă cu giganții tehnologici IT care vor urmări recrutări in aceleași profiluri de talente. Pe lângă aceste argumente intervin si altele, adesea decisive, legate de distante geografice si culturale si de siguranța datelor, fapt care da prioritate extinderii conceptului « near sourcing » in R&D auto, ceea ce favorizează net  zona CEE.

Concluzia : recrutarea și păstrarea talentelor în acest domeniu și costurile ridicate pe care le implică reprezintă provocări structurale « grele » pentru industria auto in Europa de Vest ce vor avea un impact major asupra competitivității acesteia. De aceea intensificarea transferului de activități de cercetare și dezvoltare auto în regiunea est-europeană devine o idee benefică si fezabilă pe care producătorii europeni de automobile nu o pot ignora.

Potentialul de creștere a RD auto in CEE, inclusiv in Romania, rămâne considerabil. Miza extinderii R&D auto nu este importantă numai pentru marile firme auto din VE, ci (poate mai ales) pentru ţările din zona vizată. Desigur, competiția pentru atragerea de investiții si de transferuri de activități R&D intre aceste tari va fi acută.

 1. Probleme si criterii ale transferului de activități de R&D auto in CEE

Raportul dintre totalul activitătii din industria auto germană si activitatea de RD, ambele exprimate in FDE (full time equivalent) si acelasi rapoarte din ţările din CEE la nivelul anului 2016 sunt ilustrate in figura de mai jos. Media pe toate tarile din regiune era de sapte ori mai mică decat valoarea din Germania. Studiul ​​concluzionează că există un spațiu larg pentru posibilul transfer al unui volum important de activitati noi de R&D auto in aceasta zona,  dacă există sau se creează condiții de functionare atractive.

Experții McKinsey văd posibilitatea dezvoltării unor “cercuri virtuoase” in ţările din zona CEE. Ecosistemele auto locale existente, prin extindere in fiecare ţară, vor putea anima si apoi vor beneficia de efectele de antrenare nu numai in sectoarele de cercetare și dezvoltare din fiecare ţară, ci si in sistemele  de învățământ, gradul de ocupare s.a.

Companiile din Europa de Vest  și administrațiile țărilor din Europa Centrală și de Est sunt considerate de către Mc Kinsey drept principalii vectori ai acestei schimbări potențiale. Pentru început este esențial ca producătorii de automobile să decidă, la nivel de CEO, ce pași suplimentari le sunt necesari în cercetare și dezvoltare si ce doresc sa transfere, apoi sa aleagă locația potrivită în Europa Centrală și de Est și sa lanseze investițiile necesare.

În același timp, autoritățile din țările CEE ar trebui să anticipeze deciziile de investire ajustand, pe de-o parte, cadrul legal astfel incat sa permita crearea de condiții optime pentru amplasarea de centre R&D auto, in special in zonele cu potențial de dezvoltare a producției auto si, pe de alta parte, impulsionând si stimulând sistemele de învățământ si de R&D auto din aceste zone de asa maiera ca acestea sa constituie factori de atracție si argumente pentru cooperarea cu centre RD delocalizate din Europa de Vest.

Fiecare ţară din Europa Centrală și de Est are posibilitatea sa dezvolte un ecosistem modern în cercetarea și dezvoltarea auto, care va avea un impact pozitiv larg asupra economiilor naționale. De rezultate vor beneficia industriile auto locale, dar și alte industrii, cum ar fi industria aerospațială, de apărare și de electronică avansată si, in primul rand, cercetarea, dezvoltarea si inovarea naționale.

Desigur, transferul de activități R&D în Europa Centrală și de Est nu este singura varianta pentru companiile auto din WE. Asia este o altă opțiune tentanta, la fel ca externalizarea acestor activități către mari companii specializate. Acestea fiind spuse, McKinsey sintetizează cinci motive care favorizează regiunea noastră:

a. Talente disponibile. In zona CEE, in domeniile: ingineri, ingineri software, informaticieni, ingineri in domeniul robotica si mașini CNC care lucrează, studiază sau așteaptă job-uri in activități relevante legate de AI (Inteligenta Artificiala) pentru industria auto, există o disponibilitate reală de forță de muncă înalt calificată. Concurența pe acest sector din piața muncii este mai mică si pentru ca firmele globale de IT (gen Google, Microsoft, Jawa, Amazon etc) sunt mai puțin prezente in est.

b. Competitivitatea salariilor si taxarea acestora. Salariile în sectorul cercetării și dezvoltării in industria de automobile sunt cu aproximativ 60% mai mici în Europa Centrală și de Est decât în ​​Vest. Exista, desigur, anumite diferențieri intre domeniile CD auto, ca si intre acestea si domeniul ingineriei fabricației.

Dinamica creșterii anuale a salariilor in Europa de Est nu a fost pană acum sensibil diferită faţă de cea realizată de specialiștii similari din industria auto din Vestul Europei. Din punctul de vedere al taxării veniturilor salariaților din CDI, Romania sa afla într-o situație încă neclară in sensul că prevederile legalizate privind eliminarea impozitului pe salarii din IT nu sunt aplicabile in tot ce inseamnă cercetarea – dezvoltarea din sectorul auto (Graficul alaturat).

c. Existenţa de capacități de producţie auto in regiune și maturitatea cercetării și dezvoltării locale actuale. Mulți producători din Vest sunt deja prezenți în tări dinCEE, dar rata lor de utilizare a capacităților locale de cercetare și proiectare auto este departe de cea pe care o realizează in ţările de origine. Buna funcționare a centrelor locale cu activități de RD auto delocalizate reprezintă un factor de garantie a succesului transferului de astfel de activități in tarile din zona CEE, inclusiv in Romania.

d. Infrastructurile relevante. Regiunea CEE dispune in general de infrastructură digitală avansată, iar accesul facil la aeroporturi, autostrăzi și căi ferate moderne este asigurat, mai puțin in Romania si Bulgaria.

e. Sprijinul guvernelor locale. Țările din Europa Centrală și de Est încurajează investițiile în tehnologie în multe moduri, inclusiv reduceri de impozite, subvenții pentru investiții sau sprijin pentru cooperarea în domeniul formării si acordă, sau este posibil sa acorde, atenție specială updatării sistemelor naționale de învățământ superior tehnic si de RD. Deși ajutorul de stat trebuie sa respecte pe fond Directivele Europene, schemele locale adoptate de guverne vor încuraja mai mult R&D. Sunt probabile si alte facilitați guvernamentale sau locale, diferite de la ţară la ţară, in funcție de disponibilitatea autorităților de a sprijini dezvoltarea acestui gen de activități.

3. « Near-sourcing-ului » de R&D din tarile CEE reprezintă o soluție pentru păstrarea competitivității industriei auto europene. Alegerea locațiilor.

Studiul Mc Kindsey concluzionează ca, pentru a rămâne înalt competitivi pe termen mediu si lung, marii decidenți din industria europeana de autoturisme trebuie sa regândească strategiile de R&D in sensul transferului mai multor activități in tarile din Europa Centrala si de Est, a căror contribuție poate deveni cruciala.

„Industria auto europeana, dar si fiecare dintre tarile de destinație a transferului, vor avea beneficii pe multe planuri in urma dezvoltării R&D a producătorilor europeni de automobile aici”, a subliniat directorul pentru automobile pe zona ECE al McKinsey & Company pentru Europa Centrală și de Est. El considera ca : „Aceasta orientare a R&D auto va face posibil ca industria auto din Europa sa devina mai puternică și mai agilă, iar Europa Centrală și de Est sa fie si mai competitivă in acest domeniu.” La aceste concluzii ACAROM subscrie in intregime.

La ora actuala, profilurile celor douăsprezece tari din regiunea CEE analizate de Mc Kinsey in raport cu principalii parametri care le determina competitivitatea in atragerea de capacități de R&D auto sunt redate comparativ in tabelul următor (figura alaturata):

Alegerea locațiilor noi pentru instalarea de activități de R&D ale marilor companii auto din WE in zona CEE se va face pornind de la strategiile proprii de dezvoltare industriala in viitoarele etape redefinite potrivit noilor provocări si va tine seama, bineînțeles, de modul in care răspund posibilele locații de destinație a transferului obiectivelor majore generice pe care Mc Kinsey le-a definit prin graficul următor :

Diagramele sunt foarte diferite de la o ţară la alta, iar deciziile de investire vor fi luate in funcție de interesele specifice si eventuala experiență a companiilor investitoare in ţara/regiunea respectivă, dar si de modul in care autoritățile locale susțin aceste investiții speciale.

In studiu sunt etapizate activitățile R&D auto care se pretează a fi delocalizate in aplicarea conceptului “near-sourcing R&D”(figura următoare).

 1. Câteva sugestii pentru creșterea atractivității transferului in Romania de de R&D auto
 • Includerea dezvoltării R&D auto in “Noua Strategie de competitivitate a României 2021 – Tranziția industrială », aflată in faza finală de elaborare la Ministerul Economiei.
 • Reglementări updatate, utilizabile in practică, pentru facilitățile privind eliminarea impozitului pe salariile cercetătorilor din toată cercetarea si inovarea auto, similare celor care se aplică in IT.
 • Crearea unei entități naționale pentru atragerea de investiții străine si transferuri de activități de vârf din domeniul R&D auto.
 • Participarea ACAROM, asociație de utilitate publică, reprezentativă pentru industria auto, la Grupul de Lucru « Romania Educata » care urmează să definească cadrul reglementar pentru introducerea de noi calificări/specializări in sistemul național de învățământ, pentru a fi luate in consideraţie noile evoluții din industria auto.
 • Extinderea si intensificarea cooperării ACAROM cu universitățile tehnice si cu asociații de profil pentru adoptarea unui sistem dual de învățământ superior legat de industria auto, bine adaptat noilor trenduri de evoluție a automobilelor.
 • Crearea de centre duale de CD si formare in zonele cu industrie auto dezvoltată cu utilizarea de fonduri din PNRR si cu susținerea agenților economici de profil.

Surse : Studiul Mc Kinsey, Noua strategie de competitivitate a României, 2021,Strategia Națională de dezvoltare inteligenta 2021.