A fost publicata OUG 153 – masuri reglementare piata energie

A fost publicata Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali
din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022—31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022—31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei.

Actul normativ aprobat prevede instituirea unor măsuri temporare, cu rol de atenuare a efectelor economice directe datorate creșterii prețurilor la energie, prin plafonarea veniturilor de pe piață a producătorilor de energie electrică.
Aceste măsuri sunt necesare astfel încât prețurile la energie electrică plătite de către clienții finali să nu agraveze nivelul de sărăcie energetică și să nu conducă la un blocaj al activităților economice la nivel naţional, ținând cont că este imperios necesară asigurarea unei discipline riguroase a pieței de energie şi a unui înalt nivel de protecţie a cetăţenilor în calitatea lor de consumatori.
Astfel, actul normativ vizează introducerea unui mecanism de achiziție centralizată de energie electrică, menit să limiteze veniturile obținute de producătorii de energie electrică.
Achizitor unic va fi Operatorul pieței de energie electrică și de gaze naturale „OPCOM” S.A., iar prețul de vânzare va fi de 450 lei/MWh.
Mecanismul de achiziție centralizată se aplică producătorilor ale căror capacități de producere totalizează o putere instalată mai mare sau egală cu 10 MW și furnizorilor de energie electrică care au contracte încheiate cu clienți finali, operatorului de transport și de sistem energie electrică și operatorilor de distribuție energie electrică, pentru acoperirea consumului propriu tehnologic al rețelelor exploatate de aceștia.
Mecanismul de achiziție centralizată nu se aplică operatorilor economici, producători de energie electrică din surse regenerabile de energie, capacităților de producere a energiei electrice intrate în funcțiune după data de 1 aprilie 2022, precum și producătorilor cu capacități de producere de energie electrică și termică în cogenerare care livrează energie termică în SACET.
Pe perioada utilizării mecanismului de achiziție centralizată de energie electrică prețul plătit de achizitorul unic producătorilor de energie electrică, pentru cantitățile de energie electrică vândute de aceștia prin intermediul acestui mecanism, este de 450 lei/MWh. În același timp, achizitorul unic vinde cantitățile de energie electrică cumpărate furnizorilor de energie electrică, care au contracte încheiate cu clienți finali, operatorului de transport și de sistem energie electrică și operatorilor de distribuție energie electrică, prin mecanismul de achiziție centralizată de energie electrică, cu prețul de 450 lei/MWh.
Participanții la piață au obligația transmiterii la OPCOM și/sau Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A, după caz, a situațiilor privind prognozele de consum anuale, defalcate pe luni, în vederea considerării acestora în procedurile de achiziție organizate de OPCOM.
OPCOM organizează o procedura anuală de achiziție, în luna decembrie a anului precedent anului de aplicare, pe baza datelor validate transmise de către ANRE, și câte o procedură de achiziție lunară, pentru suplimentarea cantităților de energie electrică vândute/cumpărate în cadrul procedurii anuale. Cantitățile de energie electrică anuale și lunare rezultate în urma mecanismului de achiziție centralizată constituie obligații ferme ale participanților la piață cărora li se aplică prevederile ordonanței.
Încălcarea mecanismului de achiziție centralizată se pedepsește cu amenzi de la 1 la 5% din cifra de afaceri.
De asemenea, actul normativ prevedere modificarea și abrogarea unor prevederi din actuala OUG nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023.
Mecanismul de achiziție centralizată va fi instituit pe o perioadă de peste 2 ani, pe durata 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025, potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) și alin. (4) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care stipulează că: ”Guvernul poate, prin hotărâre, să instituie forme corespunzătoare de control al prețurilor pentru o perioadă de cel mult 3 ani, care poate fi prelungită succesiv pe durate de câte cel mult un an, dacă împrejurările care au justificat adoptarea respectivei hotărâri continuă să existe. ”

https://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/informatie-de-presa-privind-actele-normative-aprobate-in-cadrul-edintei-guvernului-romaniei-din-11-noiembrie-2022

Monitorul Oficial Partea I nr. 1091

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *