Noi încercări îmbunătățite privind emisiile autovehiculelor, obligatorii de la 1 septembrie

Noi încercări îmbunătățite privind emisiile autovehiculelor, obligatorii de la 1 septembrie

Începând de la 1 septembrie 2017, noile modele de autovehicule trebuie să respecte cerințele din cadrul unor noi încercări mai fiabile privind emisiile generate în condiții reale de conducere (emisii generate în condiții reale de conducere – Real Driving Emissions, RDE), precum și ale unei încercări îmbunătățite de laborator (procedură de testare a vehiculelor ușoare armonizată la nivel mondial – World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP) înainte să poată circula pe drumurile europene.

Vicepreședintele pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, Jyrki Katainen, a declarat: „Noile încercări privind emisiile constituie o etapă importantă în eforturile noastre continue de a produce autovehicule mai curate și mai sustenabile în următorii ani. Dar mai rămân încă multe de făcut. Scandalul emisiilor a arătat că avem nevoie de mai multă independență în încercările destinate autovehiculelor, de o supraveghere mai strictă a pieței și de un mecanism care să permită intervenția Comisiei în cazul unor nereguli. Pentru a atinge aceste obiective, Comisia a prezentat o propunere în ianuarie 2016. Această propunere figurează pe agenda Comisiei încă de atunci și a venit timpul ca Parlamentul European și Consiliul să adopte proiectul. Este necesar să continuăm decisiv eforturile la nivelul UE pentru a încuraja o mobilitate cu emisii scăzute.”

Comisarul pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri, Elżbieta Bieńkowska, a adăugat: „O trecere rapidă la autovehicule cu emisii zero este în interesul tuturor, având în vedere riscurile pentru sănătatea publică și mediu aflate în joc; această tranziție este esențială pentru industria auto, dacă dorește să rămână competitivă pe plan internațional. Dar, pentru moment, autovehiculele cu motoare diesel fac parte din viața noastră și trebuie să căpătăm iar încredere în această tehnologie. De aceea existența unor încercări noi și mai fiabile pentru autovehiculele noi este esențială. Iar pentru autovehiculele aflate deja în uz, statele membre trebuie să își respecte angajamentele, să pună în practică legislația și să adopte măsuri suplimentare, împreună cu toate părțile interesate, pentru a reduce emisiile flotei existente.”

Noile încercări privind emisiile vor asigura rezultate mai fiabile și vor contribui la redobândirea încrederii în performanța noilor autovehicule. Încercările reprezintă una dintre cele câteva etape importante din activitatea Comisiei în vederea realizării unei industrii auto curate, sustenabile și competitive:

  • Încercări mai fiabile și mai exacte privind emisiile: Emisiile de NOx și de particule, care sunt o cauză majoră a poluării atmosferice, vor fi măsurate mai fiabil în condiții reale de conducere (testul RDE). Această încercare va completa o procedură nouă, mai realistă de laborator (testul WLTP) pentru toate emisiile, inclusiv de CO2 și legată de consumul de combustibil, precum și de NOx și de alți poluanți atmosferici. Ambele încercări vor deveni obligatorii începând din septembrie 2017 pentru toate modelele noi de autovehicule și vor fi introduse treptat pentru toate autovehiculele noi în perioada 2018-2019 (pentru detalii, a se vedea MEMO/17/2821).
  • Revizuirea completă a sistemului de omologare de tip: Odată adoptată, propunerea de regulament a Comisiei din ianuarie 2016 va asigura o mai mare calitate și independență a încercărilor destinate autovehiculelor, o supraveghere îmbunătățită a autovehiculelor aflate deja în circulație și va introduce în sistem supravegherea la nivelul UE.
  • Standardele de calitate a aerului: Statele membre trebuie să respecte valorile-limită impuse de UE în ceea ce privește o serie de poluanți, inclusiv NO2, și să stabilească planuri privind calitatea aerului pentru zonele sau aglomerațiile în care aceste valori sunt depășite.
  • Mobilitate cu emisii scăzute: Strategia europeană pentru mobilitatea cu emisii scăzute urmărește creșterea eficienței sistemului de transport, accelerarea punerii în practică a energiei alternative cu emisii scăzute pentru transporturi și trecerea la vehicule cu emisii zero. Aceasta se concentrează asupra unei serii de opțiuni alternative de energie cu emisii scăzute pentru automobile și autobuze și pune accentul pe electrificarea transportului feroviar și pe alimentarea cu biocombustibili a aeronavelor, camioanelor și autocarelor. De asemenea, Comisia intenționează să adopte un plan de acțiune privind o infrastructură pentru combustibili alternativi pentru a încuraja utilizarea extinsă a combustibililor alternativi în Europa până în noiembrie 2017.

În paralel, Comisia urmărește îndeaproape eforturile depuse de statele membre în ceea ce privește autovehiculele poluante aflate deja în circulație.

În urma dezvăluirilor din septembrie 2015 potrivit cărora Grupul Volkswagen a utilizat un software pentru dispozitive de manipulare pentru a eluda standardele de emisii pentru anumiți poluanți atmosferici, Comisia a invitat toate statele membre, în calitate de autorități responsabile cu supravegherea pieței și aplicarea legislației referitoare la omologarea de tip, să facă anchete cu privire la nivelurile reale de emisii ale vehiculelor de pe teritoriul lor și să se asigure de respectarea legislației UE. Comisia sprijină activitatea lor prin elaborarea unei metodologii comune de încercare pentru depistarea dispozitivelor de manipulare care modifică rezultatele încercărilor de laborator și asigură coerența rezultatelor anchetelor naționale. Ea a publicat orientări pentru a ajuta autoritățile statelor membre să evalueze dacă producătorii de autovehicule utilizează dispozitive de manipulare sau alte strategii care duc la creșterea emisiilor vehiculelor în afara ciclului de încercare și să analizeze dacă acestea sunt justificate din punct de vedere tehnic.

Comisia a inițiat proceduri în constatarea neîndeplinirii obligațiilor împotriva a opt state membre pentru încălcarea legislației UE în materie de omologare de tip, în decembrie 2016 și mai 2017, și continuă să monitorizeze dacă legislația UE în acest domeniu este pusă în aplicare în mod corespunzător.

De asemenea, Comisia se va asigura că normele în materie de concurență sunt respectate și va continua să depună eforturi pentru un tratament echitabil al consumatorilor.

În sfârșit, Comisia își continuă eforturile de a asigura aplicarea normelor UE privind calitatea aerului prin proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva a 16 state membre care încalcă valorile-limită ale emisiilor de NO2 în atmosferă.

Industria auto europeana a facut investitii importante pentru a se asigura ca vehiculele Euro 6 vor respecta noile standarde de emisii impuse prin RDE. si cosnidera ca aplicarea RDE si WLTP in paralel cu eforturile statelor de innoire a parcurilor de vehicule vechi cu automobile noi si mai putin poluante, vor duce la imbunatatirea calitatii mediului in statele UE.

 

Sursa: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2822_ro.htm

Documente RDE si WLTP Regulation 2016_427 , Regulation 2016_646 , Regulation 2017_1154

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *